หน้าที่และความรับผิดชอบ

We, Siam Paragon Siam Center and Siam Discovery, are now opening for Customer Services Officer(contract 1 year) in this role you will be the main Human Touch point of the most prestigious Shopping Centers in Bangkok greeting more than 100,000 customers a day in multicultural environment.

If you have an ability to work under pressure and multi-tasking with positive attitude toward people from difference backgrounds then join us in this exciting position

Key Responsibility :
Provide professional service standard to all customers on both basic tasks such as giving information(places, promotions, facilities, member cards and etc.) taking care of car park deduction, issue Tourist card and advance tasks such as handling customer complaint and cases


Hours of operation : 6 working days per week

  • 8 working hours + 1 hour break per day
  • 2 Shifts(09.30-18.30 and 13.30-22.30 Hrs.)


Benefit :
Salary range from ฿20,000 – ฿24,000 (Base Salary + Experience + Third Language)
Social Security Benefits, Intensive Job Training Program, Free Uniform and Staff Canteen


คุณสมบัติ
  • Male / Female,not over 30 years old, Thai nationality
  • Bachelor’s degree preferred with at least 1 year experience in hospitality or people related business
  • Excellence in English is a must Third language would be a plus
  • Customer orientation and ability to adapt/respond to different types of characters
  • Ability to multi-task, prioritizes, and manages time effectively


Interested person may send your resume and a copy of transcript of Records via APPLY NOW or address below:

Phone: 0-2658-1000 ext. 5121 / 084-438-3279 (K.Pilailak)

E-mail :คุณสมบัติพื้นฐาน

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : 10 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ปทุมวัน)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์
คณะ : บริหารธุรกิจ
คณะ : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะ : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะ : ภาษาและการสื่อสาร
คณะ : ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม

เกี่ยวกับบริษัท

We are a company of Siam Piwat Group operating world-class shopping center and retail business including Siamparagon, Siam Center, Siam Discovery , Iconsiam ,Loft retail shop and other prominent subsidiaries. We are now seeking for energetic and capable individuals to fulfill the following positions.


ชื่อผู้ติดต่อ : คุณพิไลลักษณ์
ที่อยู่ : เลขที่ 991 อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน ถ.พระรามที่ 1 แขวง/เขต ปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์ : 0-2658-1000 ต่อ 5121 / 084-438-3279
โทรสาร : 0-2658-1020
โฮมเพจ : http://www.siampiwat.com

Apply job
Balloonciaga balloonciaga To advertise your business in this spot, click here

Job Location

Share This Job